Ý cầu nguyện Tháng 10 – Cầu Nguyện Cho Giáo Hội

373

CHIẾN DỊCH CỔ ĐỘNG VIỆC CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO GIÁO HỘI TRONG THÁNG MƯỜI.

SPECIAL PRAYER CAMPAIGN FOR THE CHURCH – OCTOBER
Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng
(The Pope’s Worldwide Prayer Network)

Thiếu Nhi Thánh Thể đào tạo cho người trẻ tinh thần Giáo hội bằng cách yêu mến Chúa Giêsu là Đầu Nhiệm Thể và cũng là Thủ lãnh của Phong trào qua việc vâng phục Đức Thánh Cha, vị đại diện Chúa Kitô và thực hiện ý cầu nguyện hàng tháng của ngài. (x. Nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể, đ.7)

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đọc kinh Mân Côi hàng ngày, để xin Đức Trinh Nữ  Maria bảo vệ Hội Thánh trong thời kỳ khủng hoảng của thời đại hôm nay, và cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để xin Ngài bảo vệ Hội Thánh khỏi những cuộc tấn công của ma quỉ.