Thông báo Tuyên hứa Huynh trưởng cấp 1-2 (08h30-16h30. Chúa Nhật 09/12)

0
5203

        Mến chào quý trưởng,
        Qua kết quả đề trình của Ban Điều hành các Sa mạc được Ban Nghiên huấn Liên Đoàn xét duyệt và được Cha Tuyên Úy liên Đoàn chấp thuận, xin thông báo đến quý trưởng ngày tuyên hứa Huynh trưởng Cấp 1 và 2 như sau:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/11/ThongBao-TuyenHua-HT-2018.docx” download=”all” viewer=”google”]

Lưu ý:

  • Các SMS xem kỹ danh sách và các thông tin liên quan (tên thánh, ngày tháng năm sinh, giáo xứ, giáo hạt…)
  • Các SMS vui lòng nộp bổ túc hồ sơ Sa mạc (nếu còn thiếu – chi tiết trong danh sách đính kèm).
  • Các SMS tham dự đầy đủ chương trình ngày, mới được tham dự Nghi thức Tuyên Hứa. Việc tham dự Nghi thức Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được công nhận là Huynh Trưởng và được cấp Chứng Chỉ Huynh Trưởng. Các SMS khi đến, vui lòng điểm danh với Ban Hành Chánh để xác nhận việc có tham dự.
  • Đồng phục TNTT đúng quy cách khi tham dự.
  • Lệ phí: 30.000 đồng/người.
  • Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/Si0Ng1K8DhisK5O52
    Việc đăng ký tham dự sẽ giúp cho công tác tổ chức được chu đáo hơn.

BỔ SUNG HỒ SƠ
– Các Sa mạc sinh còn thiếu hồ sơ, vui lòng bổ sung khi đến tham dự. Hồ sơ chưa được bổ sung đủ, SMS sẽ không được Tuyên hứa.
– Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

       (1) Đơn xin tham dự Sa mạc (có chữ ký và đóng mộc của Cha Xứ/Đặc trách).
       (2) 04 hình thẻ kích thước 3cm*4cm, mặt sau ghi thông tin. Với 02 hình dán vào Đơn (không đóng dấu giáp lai), 02 hình đựng trong 1 túi nhỏ.
       (3) Bằng GLV cấp II – áp dụng với các SMS đã học Galilê 2.
– Mẫu đơn Sa mạc cấp 1: TẢI VỀ
– Mẫu đơn Sa mạc cấp 2: TẢI VỀ
– Các trường hợp Đơn không có mộc hay chữ ký, vui lòng làm lại Đơn tham dự sa mạc.

Xem danh sách: https://photos.app.goo.gl/M7wqso92PvqBHdoK7

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1
XUẤT HÀNH 1-2-3 – NĂM 2016

 

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1: XUẤT HÀNH 4 – NĂM 2017

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1: XUẤT HÀNH 5 – NĂM 2017

 

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1: XUẤT HÀNH 6 – NĂM 2018

 

 

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1: XUẤT HÀNH 7 – NĂM 2018

 

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP 2: SA MẠC GALILÊ 1

 

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP 2: SA MẠC GALILÊ 2

DANH SÁCH BẢO LƯU KẾT QUẢ

DANH SÁCH THI LẠI

DANH SÁCH BỔ SUNG HỒ SƠ