Lịch báo giảng năm học 2022-2023

0
4725

Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi
Gíao Phận Xuân Lộc

Thái Hòa, ngày 28/07/2022

 LỜI NGỎ

           Kính thưa: Quý cha Quản Hạt, quý cha tuyên úy
                              Quý Thầy, quý Sơ trợ úy và các Anh Chị Giáo lý Viên – Huynh Trưởng

         Đức Giám mục Giáo phận mong muốn các sinh hoạt huấn giáo tại các giáo xứ trong giáo phận đi vào nề nếp theo Nội Quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phê chuẩn ngày 21/04/2019. Để tạo sự đồng nhất tại các giáo xứ, về việc tổ chức, nội dung giáo lý và huấn luyện thiếu nhi, chúng con xin giới thiệu đến quý cha: LỊCH BÁO GIẢNG ĐỀ NGHỊ cho Chương Trình Giáo Lý Hồng Ân năm học 2022- 2023.
        Trong lịch báo giảng này, chúng con phân chia số bài học theo chương trình 3 năm cho ba khối Ấu nhi (Rước Lễ), Thiếu nhi (Thêm Sức), Nghĩa sĩ (Sống Đạo) và chương trình 2 năm cho khối Chiên con (Khai Tâm) và Hiệp sĩ (Hồng Ân).
        Với sự phân chia này, chúng con hy vọng:
        – Tạo nên sự đồng nhất trong chương trình giảng dạy giáo lý trong toàn giáo phận,
        – Đưa chương trình Giáo dục nhân bản và rèn luyện đạo đức vào lớp giáo lý,
        – Giảm áp lực dạy và học cho các anh chị em GLV và các em thiếu nhi,
        – Tạo được bầu khí vui tươi năng động trong việc học giáo lý nhờ các sinh hoạt theo phong trào TNTT,
        – Tạo sự liên tục cho chương trình giáo lý tại các giáo xứ mỗi khi thay đổi nhân sự.
        Cùng với các tiết học giáo lý, chúng con cũng sắp xếp xen kẽ các tiết học và thực hành về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

          Những giáo xứ đang theo chương trình chưa khớp với đề nghị này, xin quý cha quan tâm để điều chỉnh. (Chấp nhận việc điều chỉnh sẽ khiến bị lỡ nhịp trong một hoặc hai năm).
         Các tài liệu huấn giáo có sẵn tại Văn Phòng Huấn Giáo giáo phận, giáo xứ Thái Hoà. Khi có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0251 3984 660.
         Xin thương cầu nguyện và giúp chúng con trong công tác này.

Linh mục Trưởng ban

Giuse ĐỖ ĐỨC TRÍ