Tông đồ cầu nguyện, Ngày 26/04/2023

0
39

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con xin dâng ngày mới hôm nay cho Chúa, cuộc sống, ước muốn, năng lực của con, cũng như tất cả những gì con là, và con có, để Ngài sử dụng chúng vào việc phục vụ sứ mạng của Ngài.” “Ai đến với tôi, sẽ không hề đói” (Ga 6,35). Con hãy tập trung ngày sống hôm nay vào Chúa Kitô, trong những gì Ngài ban cho con, sống theo những hoàn cảnh xung đột, chúng ta tôn trọng “phẩm giá sâu xa nhất” của người khác và chúng ta làm cho lối sống bất bạo động của mình trở nên sống động” (ĐGH Phanxicô). Nguyện xin cho phong cách của Chúa Giêsu là phong cách của chúng con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Offer this new day to the Lord, your life, your desires, your energies, all that you are and have, so that He may put it to the service of his mission. ” “Whoever comes to me will never hunger” (Jn 6:35). Centering your life only on Christ, in what He offers us, living according to situations of conflict, we respect others’ “most profound dignity” and we make active nonviolence our lifestyle” (Pope Francis). May Jesus’ style be our own. Our Father…

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con hãy nghỉ ngơi để sắp xếp lại trái tim của mình. Đức Thánh Cha mời gọi chúng con đón nhận bất bạo động như một lối sống, chứ không chỉ như một hành động biệt lập. “Mong rằng bất bạo động chuyển đổi từ cấp độ địa phương và hàng ngày sang trật tự thế giới, theo phong cách đặc trưng cho quyết định của chúng ta, các mối quan hệ, hành động và chính trị của chúng ta dưới mọi hình thức.” Hãy nhìn vào sâu thẳm nơi tâm hồn con và tự hỏi: làm thế nào con có thể lớn lên theo phong cách này? Con làm mới lại lời nguyện xin mỗi ngày của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break to realign your heart. The Pope invites us to welcome nonviolence as a lifestyle, and not only as an isolated action. “May nonviolence transform from the local and daily level to the world order, in the style characteristic of our decision, our relationships, our actions, and our politics in all its forms.” Look at your heart and ask yourself: how can I grow in this style? Renew your daily offering

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con dành thời gian cho riêng con và Chúa. Con cảm ơn sự săn sóc của Ngài, và con nhận ra điều gì trong con đang cầu xin Ngài giúp đỡ: những gì con làm hôm nay có nuôi dưỡng sự chống đối không? Con có làm trái tim người khác chán nản, không nhận ra vẻ đẹp hay sự khác thường của họ không? Con có quan tâm đến anh em mình, làm việc với họ không, hay thay vào đó, con có thái độ chống đối và xung đột? Con quyết tâm trung thành với cam kết tìm kiếm các giải pháp hòa bình trong mỗi hoàn cảnh. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I take time for just myself and the Lord. I give thanks for his care, and I recognize what within me is asking for his help: did what I do today nourish opposition? Did I fill the heart of another with discouragement, not recognizing others in their beauty or singularity? Did I take care of my brothers, working with them, or, instead, did I assume an attitude of opposition and conflict? I resolve to be faithful to the commitment of looking, in each situation, for solutions of peace. Hail Mary…

Nguồn: Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/04/2023 – Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu (dongten.net)