Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 – HOREB 19 – 2023

0
873

DANH SÁCH SA MẠC SINH HOREB 19

[embeddoc url=”https://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2023/04/Danh-sach-sms-HOREB-19-2023-post-web.pdf”]

HẬU SA MẠC HOREB 19

Nộp bài Hậu Sa mạc qua link Google form sau đây: https://bit.ly/nopbaiHSM-HR19

Tên file bài làm:     HR19_MÃSMS_tenthanh_hovaten

Ví dụ: HR19_XL23019012_Anna_buivuthienan

Link mẫu bài làm (Định dạng file: WORD): https://bit.ly/maubailamHSM

Trong file bài làm, vui lòng điền đầy đủ các thông tin cá nhân.

LƯU Ý –> HẠN CHÓT NỘP BÀI: 31/05/2023

[embeddoc url=”https://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2023/04/Horeb-19_De-tai-Hau-Sa-mac.pdf”]