Thủ Bản – Giáo Dục Nhân Bản Thiếu Nhi

0
6109

 

        Dạy giáo lý là giúp các em thiếu nhi hiểu về Chúa và Thánh ý của Ngài, hầu biết sống đúng địa vị là con Thiên Chúa. Giáo dục nhân bản là dạy cho các em thiếu nhi một lối sống thực tế đúng theo tinh thần Tin Mừng, để các em trở thành những con người hoàn thiện như Thánh ý Thiên Chúa. Dạy cho các em thiếu nhi nên người và nên con Chúa là bổn phận không thể tách rời trong sứ mạng của người huynh trưởng GLV. Vì lẽ đó, bên cạnh bộ GLHA, ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi cũng đã soạn thảo ra giáo trình dạy Nhân Bản cho thiếu nhi để giúp cho các bạn huynh trưởng GLV có thêm tài liệu mà giảng dạy cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Mến chúc các bạn luôn hạnh phúc trong ơn gọi huynh trưởng GLV và luôn nhiệt thành trong sứ vụ cao quý của mình.

  🙂 Giáo án Powerpoint:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/GD-Nhan-Ban-cho-thieu-nhi-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]