Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 – HOREB 20 -2023

0
216

DANH SÁCH SA MẠC SINH HOREB 20 (ĐÃ THAM DỰ TSM)

[embeddoc url=”https://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2023/05/DS-Horeb-20-2023.pdf”]

HẬU SA MẠC HOREB 20

Nộp bài Hậu Sa mạc qua link Google form sau đây: https://bit.ly/nopbaiHSM-HR20

Tên file bài làm:     HR20_MÃSMS_tenthanh_hovaten

Ví dụ: HR20_XL23020001_Gioan_Hoangtranthienan

Link mẫu bài làm (Định dạng file: WORD): https://bit.ly/maubailamHSM

Trong file bài làm, vui lòng điền đầy đủ các thông tin cá nhân.

LƯU Ý –> HẠN CHÓT NỘP BÀI: 19/06/2023