Thư báo Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cuối năm 2020

0
5687

Kính thưa:     Quý Cha Quản hạt
                       Quý Cha Đặc trách
                       Các anh chị Giáo lý viên – Huynh Trưởng

                      Do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, thời gian qua theo lời hướng dẫn của quý Đức Cha giáo phận Xuân Lộc, chúng con phải tạm hoãn các khóa học cho các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng từ sau tháng 07/2020. Nay sau khi giáo phận Xuân Lộc chính thức được cho phép các sinh hoạt Mục vụ trở lại bình thường, chúng con xin kính báo đến quý Cha, và các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng về các khoá sa mạc huấn luyện huynh trưởng cho các tháng cuối năm như sau:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/09/Thu-Moi-Sa-mac-Q4.2020.pdf” download=”all” cache=”off”]

HƯỚNG DẪN THAM DỰ SA MẠC

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/09/HuongDan-TAbor-2020.pdf” download=”none” cache=”off”]