Thư báo Tĩnh huấn Mùa Vọng và Tuyên hứa Huynh trưởng các cấp năm 2020

0
15730

Nội dung bài viết:

  1. Thư báo về ngày Tĩnh huấn Mùa Vọng và Tuyên hứa Huynh trưởng các cấp năm 2020.

  2. Hướng dẫn tham dự.

  3. Kết quả các Sa mạc 2020.

  4. Đăng ký tham dự.

  5. Kết quả đăng ký tham dự.

KẾT QUẢ SA MẠC 2020

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

  1. CẤP CHỨNG CHỈ: SMS đã hoàn thành Sa mạc, hoàn thành các bài kiểm tra và đủ các điều kiện để công nhận là Huynh trưởng.

  2. BẢO LƯU: SMS đã hoàn thành sa mạc, hoàn thành các bài kiểm tra và đủ các điều kiện để công nhận là Huynh trưởng. Nhưng chưa đủ tuổi nên kết quả được bảo lưu và sẽ Tuyên hứa năm 2021.

  3. Làm lại Bài Hậu Sa mạc: SMS đã hoàn thành sa mạc, hoàn thành các bài kiểm tra nhưng chưa đạt được số điểm cần thiết để hoàn thành khóa. SMS được yêu cầu làm lại bài HSM tại nhà và nộp bài qua email Ban huấn giáo.

  4. Làm lại Bài Cuối kỳ: SMS đã hoàn thành sa mạc, hoàn thành các bài kiểm tra nhưng chưa đạt được số điểm cần thiết để hoàn thành khóa. SMS được yêu cầu làm lại bài kiểm tra cuối khóa tại Hội trường Huấn giáo, lúc 8h00 sáng Chúa Nhật ngày 29/11/2020.

  5. RỚT: SMS đã hoàn thành sa mạc, nhưng chưa nộp bài HSM hoặc bị liệt vào các trường hợp không được làm bài thi lại.

ĐỀ HẬU SA MẠC LẦN 2

DÀNH CHO SA MẠC HOREB 2020

Câu 1:
a. Mục đích quan trọng của Sinh hoạt vui trong Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) là gì?
b. Các yếu tố quan trọng khi lựa chọn và thực hiện nội dung Sinh hoạt vui là gì? Phân tích 1 yếu tố mà bạn cho là sẽ ảnh hưởng đến mục đích của Sinh hoạt vui.

Câu 2:
a. Bạn hiểu thế nào về Phương pháp Hàng đội trong TNTT?
b. Nêu các lỗi hay gặp khi áp dụng Phương pháp Hàng đội là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi ấy như thế nào?

 

DÀNH CHO SA MẠC TABOR 3 (đã gửi đề bài qua email)

 

Thời gian nhận bài: hạn chót là 21h00, thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2020.
Email nhận bài: hgtn.xuanloc@gmail.com
Tiêu đề email: HSM2020_L2_mãSMS (ví dụ: HSM2020_L2_XL1601000)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG