Thông báo Sinh hoạt dự kiến của Ban Huấn giáo – Thiếu nhi Gp.Xuân Lộc năm 2021

0
3085

Kính trình:
Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc
Đức Cha Gioan Giám Mục Phụ Tá
Quý Cha Quản hạt – Quý cha Đặc trách
Quý Cha xứ và quý cha phó

Chúng con xin kính trình Quý Đức Cha, quý cha dự kiến sinh hoạt của Ban Huấn Giáo- Thiếu Nhi năm 2021 gồm các đợt huấn luyện và bồi dưỡng như sau:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/12/LỊCH-SINH-HOẠT-HG-2021-F.pdf” download=”all”]