Thông báo: Tạm ngưng chương trình chúc tết Đức Cha năm 2021

0
1239

 

 

Lưu ý khác:
Việc cấp Chứng chỉ Huynh trưởng Cấp 1 năm 2020 sẽ được dời lại và thông báo sau.