CHIẾN DỊCH TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONA

0
5229
Kính thưa
– Qúy Cha Tuyên Úy,
– Qúy Trợ Úy, quý Trợ Tá, các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi trong giáo phận Xuân Lộc.
Theo lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và Đức Giám mục
Giáo phận Xuân Lộc, Ban Huấn Giáo – Thiếu nhi kính gửi đến quý Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi chương trình Chiến dịch: “TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONA”.
Kính xin quý Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng phổ biến và tổ chức cho các thiếu nhi cùng thực hiện.
[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/02/TUAN-CUU-NHAT-CAU-NGUYEN-CHO-THE-GOI-VN-CORONA-2020-02-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]