TĨNH NGUYỆN ĐUỐC HỒNG: “TÌM VỀ BÊN GIÊSU”

215

TĨNH NGUYỆN ĐUỐC HỒNG: “TÌM VỀ BÊN GIÊSU”

(Mùa Hè Đuốc Hồng Online năm 2021)

          Mến gửi đến các bạn GLV-HT: MẪU TỔ CHỨC CÁC GIỜ TĨNH NGUYỆN “TÌM VỀ BÊN GIÊSU” của Mùa Hè Đuốc Hồng 2021. Các bạn có thể tham khảo và tổ chức cho giáo xứ / cộng đoàn, khi có điều kiện và hoàn cảnh phù hợp.

         Ước mong, qua những giờ Tĩnh Nguyện này, chúng ta sẽ có được mối tình thân ngày càng khăng khít hơn với Thầy Chí Thánh Giêsu. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

* Download Nội dung giờ Tĩnh Nguyện (file pdf) tại đây: TĨNH NGUYỆN

* Link Video Các giờ Tĩnh Nguyện Đuốc Hồng 2021 trên Kênh YouTube Đuốc Hồng:

– Tuần 1: Đức Giêsu – Cùng đích con đường nên thánh

– Tuần 2: GLV-HT nên thánh trong ơn gọi

– Tuần 3: Lời Chúa – Nguồn sáng soi đường

– Tuần 4: GLV-HT sống đức tin giữa cơn đại dịch