Thư mời: TĨNH HUẤN MÙA VỌNG – TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP 1&2 (01.12.2019)

4738
     Thưa quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và các anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng.
    Mùa huấn luyện 2019 vừa kết thúc và Giáo Hội đang chuẩn bị bước vào Mùa Vọng, để chuẩn bị tâm hồn, canh tân đời sống thiêng liêng, vững mạnh hơn về đời sống tông đồ, chúng con xin gửi đến quý Tuyên Úy, Trợ Úy và các anh chị GLV-HT thư mời TĨNH HUẤN MÙA VỌNG – TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP 1&2: 
(Ngoài thư mời, chúng con có thêm phần: Hướng dẫn đăng ký, Bảng Kết quả của các sa mạc trong năm 2019: Xuất Hành 8,9&10(HT Cấp 1); Galilê 2 (HT Cấp 2).)
Chúng con cám ơn qúy Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và quý Trưởng rất nhiều.
[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/THƯ-MỜI-TĨNH-HUẤN-MÙA-VỌNG-2019.pdf” download=”all” viewer=”google”]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/Huong-dan-dang-ky-Tuyen-Hua-va-Tinh-Huan-2019-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

KẾT QUẢ CỦA CÁC SA MẠC CẤP 1&2 – Năm 2019
Sa mạc XUẤT HÀNH 8,9 & 10

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/Xuat-Hanh-8-2019.11.23-REV.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/Xuat-Hanh-9-2019.11.23.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/Xuat-Hanh-10-2019.11.23.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Sa mạc GALILÊ 2 (Mãn khóa)

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/11/Galile-2-2019.11.23.pdf” download=”all” viewer=”google”]