Thư mời họp mặt Ban điều hành Thiếu Nhi – GLV các cấp

597

Kính gửi Quý Trưởng Điều Hành Thiếu nhi – GLV Giáo phận, các giáo hạt, giáo xứ và Quý Trưởng Sinai, thông báo Khóa bồi dưỡng dành cho Ban Điều Hành (Ban Trị sự) năm 2019.

Quý Trưởng vui lòng sắp xếp công việc cá nhân cũng như các lớp Giáo lý để tham dự đông đủ.

Cách thức đăng ký và chi tiết, xem trong thông báo đính kèm phía dưới.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/05/Thu-Moi-Ban-Dieu-Hanh.pdf” viewer=”google”]

Vui lòng mang theo Giấy giới thiệu có xác nhận của Cha Xứ/Cha đặc trách, có ghi rõ chức vụ của từng người tham dự.