Thư mời CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG MÙA HÈ 2019

2449

Kính trình: Quý cha Quản hạt, Quý cha Đặc trách và và qúy cha
Được sự hướng dẫn của quý Đức Cha, nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và nhiệt tình tông đồ của các anh chị em Giáo lý Viên – Huynh Trưởng, chúng con tổ chức các khóa huấn luyện và bồi dưỡng cho các anh chị em vào các tháng 5 – 6 – 7 năm 2019. Xin kính gưi đến quý cha lịch như sau:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/05/THƯ-MỜI-ĐUỐC-HỒNG-2019.pdf” download=”all” viewer=”google”]