Thư báo Sa mạc Golgotha 1 đợt 3/2020

478

Ban điều hành Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 3, Golgotha 1 đợt 3 thông báo chương trình sa mạc như sau:
– Thời gian: từ 7h00 ngày thứ Bảy 24/10 đến 17h00 Chúa nhật 25/10/2020.
– Địa điểm: Đan viện Biển Đức Thiên Bình, hạt Long Thành (gần Bò sữa Long Thành).

Thành phần Sa mạc sinh (SMS) tham dự:
– Quý SMS Golgotha 1
– Quý SMS Dấn Thân 14.

Quý SMS vui lòng tham khảo các nội dung cần chuẩn bị trước tại file đính kèm trong email đã được gửi trước đây.

Thông tin liên hệ các SMS được sử dụng dựa trên Đơn đăng ký Sa mạc và email nộp bài Hậu Sa mạc, chi tiết xem email cá nhân.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/10/C3-GOLGOTHA-1-2020.10.21-F_Web-2.pdf” download=”all”]

Tên đội được chia như sau:
Đội 1 : Ruben – Kiên cường
Đội 2 : Simeon – Trung thành
Đội 3 : Levi – Phục vụ
Đội 4 : Giuda – Tin yêu
Đội 5 : Đan – Hiền lành
Đội 6 : Napthali – Khiêm nhường

Soạn giờ Viếng Thánh Thể:
Mỗi Đội soạn giờ viếng Thánh thể trong 30 phút, đoạn Lời Chúa tự chọn với ý hướng Truyền giáo, Công lý, Hòa bình.
Gửi bản in nội dung bài soạn cho Ban Hành Chánh vào sáng thứ Bảy, khi nhập khóa.
Gửi bản soạn bằng file Word cho trưởng Phụng vào thứ Sáu.

Quý SMS có tên trong danh sách trên, nếu KHÔNG THAM DỰ SA MẠC, vui lòng thông báo cho Ban Điều hành trước 12h Thứ Sáu, ngày 23/10/2020.