THÔNG BÁO: Tạm hoãn các Sa mạc Tuyên Úy và Trợ Úy 2019

339

Ban Huấn giáo – Thiếu nhi kính gửi Quý Cha và Quý Nữ tu thư báo về việc Hoãn các sa mạc dành cho Tuyên úy và Trợ Úy năm 2019.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/08/THƯ-HOÃN-SA-MẠC.pdf” viewer=”google”]

 

Chúng con sẽ thông báo lại các chương trình sinh hoạt trong thời gian sớm nhất.