Thông báo Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng năm 2019

3198

Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức và khả năng truyền dạy giáo lý theo nội quy của Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Huấn Giáo – Thiếu nhi tổ chức các Sa Mạc huấn luyện Huynh trưởng các cấp năm 2019.

Thời gian và các lưu ý dành cho Sa mạc, xin Quý Trưởng vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/04/Thong-bao-SA-MAC-2019.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Tải thông báo.”]

Quý Trưởng có thắc mắc, xin gửi bình luận tại facebook Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc, hoặc gửi email về Ban Huấn Giáo.