[Ban HG-TN] Phát hành giáo án Khối Lớn lên trong Chúa Thánh Thần

3861

Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi
Giáo phận Xuân Lộc

THÔNG BÁO

Văn phòng Huấn Giáo – Thiếu Nhi đã có sách GIÁO ÁN CHO KHỐI ĐẾN BÀN TIỆC THÁNH.
Hiện nay đã có thêm GIÁO ÁN CHO KHỐI LỚN LÊN TRONG CHÚA THÁNH THẦN. Cũng giống như cuốn Đến Bàn Tiệc Thánh, cuốn giáo án này sử dụng phương pháp đối thoại. Giáo án được chia làm hai cột: nhiệm vụ của giáo viên và nhiệm vụ của học viên
Sách in màu, đẹp.
Các giáo xứ có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ đến Văn Phòng Huấn Giáo tại Giáo xứ Thái Hòa theo địa chỉ và số điện thoại trong hình bìa sách.

Xin chân thành cảm ơn
Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí

======================
Tổng Phát hành:
VĂN PHÒNG HUẤN GIÁO
Giáo phận Xuân Lộc
Email: vphuangiaoxuanloc@gmail.com
Điện thoại: (0251) 3984.660

GIÁO XỨ THÁI HÒA
Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3982.066