THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ : NHỮNG CON NGƯỜI ĐÃ TUYÊN XƯNG VÀ LÀM SÁNG TỎ ĐỨC TIN

636

Trong Kinh nguyện Thánh Thể Lễ Thánh Phê rô và Phao lô, Phụng vụ Giáo Hội đọc lên lời ngợi ca hai Cột trụ Giáo Hội : Thánh Phêrô, tuyên xưng đức tin và Thánh Phaolô, làm sáng tỏ đức tin.

Quả thật tuyệt vời cho Giáo Hội với Hai Vị Thánh Tông Đồ, Hai Cột Trụ vững chắc của Giáo Hội, Hai Đấng đã làm cho đức tin của Giáo Hội được kiên vững và lan rộng. Nếu với Thánh Phê rô, là Đấng đã mạnh mẽ tuyên xưng “Thầy là Đức Ki tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”, ( Mt 16, 13-19), thì Thánh Phao lô lại là Đấng làm sáng tỏ đức tin, điều được thể hiện qua sách Công vụ Tông Đồ, và các thư của Thánh Phao lô gửi cho các giáo đoàn.

Nếu Thánh Phêrô giảng dạy, loan truyền Tin Mừng cho Dân Israel, thì Thánh Phaolô là người đem Tin Mừng ấy đến cho dân ngoại, và mọi nơi.

Chúng ta, những Ki tô hữu, đã lãnh nhận sứ mạng loan truyền Lời Thiên Chúa đến cho mọi người khi chịu phép Rửa Tội. Mỗi chúng ta phải nhận ra đó là sứ mạng căn bản, không chỉ cho cá nhân, nhưng còn là ơn gọi, là hoạt động chính yếu của Hội Thánh.

Chúng ta không thể lãnh nhận đức tin từ Giáo Hội, nhưng lại không thắp tiếp lên ngọn lửa của đức tin soi dọi vào nhiều nơi tăm tối trong thế giới hôm nay. Đức tin của chúng ta được sáng tỏ mỗi ngày, được đi vào chiều sâu cũng chính nhờ vào một phần chúng ta tuyên xưng, nuôi dưỡng, và truyền trao đức tin cho các thế hệ và cho mọi người.

Chúng ta không thể an vị trong đức tin của mình, mà không biết rằng, biết bao người đối diện với đau khổ, thử thách…mà không thể có lối thoát, hay niềm hy vọng vào một Đấng có thể giải thoát họ khỏi khổ đau và thất vọng.

Chúng ta không thể đến nhà thờ một mình, lãnh nhận Chúa trong Thánh Thể một mình, mà lại không đem Tin Mừng, đem Chúa đến cho mọi người, mọi nơi chúng ta sống.

Chúa Giê su Ki tô, Đấng đã chết và Phục Sinh, phải trở nên Đấng được muôn dân biết đến và trông cậy, nhờ vào sự nỗ lực tham dự vào chương trình loan báo Tin Mừng của mỗi người chúng ta.

Mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, là những con người tuyên xưng và làm sáng tỏ đức tin, giúp chúng ta suy niệm và cật vấn bản thân trong việc cộng tác vào sứ mạng truyền giáo, và tân Phúc Âm Hóa của bản thân và gia đình chúng ta.

Để một ngày nào đó, sau khi đã vượt qua bao chông gai để tuyên xưng, sống và loan báo Tin Mừng, đức tin của mình, chúng ta cũng sẽ hân hoan, hãnh diện để thốt lên như Thánh Phaolô “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.  Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy,” ( 2 Tm 4,7-8)

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P