3 Tháng Bảy, 2022
Trang Chủ Tags HUẤN LUYỆN ĐUỐC HỒNG

Tag: HUẤN LUYỆN ĐUỐC HỒNG

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚPvà vấn đề các em chưa ngoan Giảng Viên: Frère Giuse Vũ Mạnh Quân, Lasan  ...

GIÁO LÝ VIÊN -  NGƯỜI DẪN CÁC THIẾU NHI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU Giảng viên: Lm. Phêrô...

THƯ MỜI CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN MÙA HÈ 2020

THƯ MỜI CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG MÙA ĐUỐC HỒNG 2020                                                                                                             Thái Hòa, ngày 17 tháng 06 năm...