Nhật Ký Đuốc Hồng 2019

92

NHẬT KÝ ĐUỐC HỒNG 2019

Sau đây là những bản tin Nhật Ký của mùa Đuốc Hồng 2019 với rất nhiều các hoạt động.

I. Khóa dành cho Quý Thầy Chủng Sinh khóa XII, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

Ngày 4:

II. Khóa đặc biệt dành cho Ban Trị Sự GLV-HT các giáo xứ

Ngày 1:

Ngày 2:

III. Đuốc Hồng 2019 – Đợt 1

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

IV. Đuốc Hồng 2019 – Đợt 2

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

V. Đuốc Hồng 2019 – Đợt 3

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

VI. Đuốc Hồng 2019 – Đợt 4

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3: