Mừng Quan Thầy BHG Giáo Phận và Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú

225

Sáng Chúa Nhật 01.07.2018, Thánh Lễ Phêrô và Phaolo quan thầy của Quý chức Ban Hành Giáo Giáo Phận Xuân Lộc và đặc biệt trong thánh lễ này Quý Đức cha và quý cha , quý tu sĩ, BHG Các Giáo xứ và thân bằng quyến thuộc của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú cùng hiệp lời Tạ Ơn với Đức Ông trong dịp kỷ niệm 50 năm hồng ân Linh Mục. Thánh lễ diễn ra tại nguyện đường Tòa Giám Mục Xuân Lộc, do chính Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse còn có :
Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – nguyên giám mục Giáo Phận
Đức Cha phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
Đức Cha Toma Nguyễn Văn Trâm – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết
Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm
Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận Bùi Chu
Ngoài ra còn có rất đông quý cha cố, quý cha Quản hạt, Quý cha thân quen, quý cha Linh Tông cùng đồng tế.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đại diện cộng đoàn ngỏ lời chúc mừng Đức Ông. Đức Cha Gioan gợi lại những biến cố trải qua trong cuộc đời của Đức Ông và bàn tay của Thiên Chúa đã dẫn dắt Đức Ông về với Giáo Phận Xuân Lộc.
Đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa Thánh Lễ : Mừng bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo Phận Xuân Lộc và mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông.