2 Tháng Mười Hai, 2022
Trang Chủ Liên Hệ

Liên Hệ

Thông Tin Liên Lạc

Ban Huấn Giáo Thiếu Nhi Xuân Lộc

(0251) 123-2558 (Cha Đặc Trách)
(0251) 123-0247 (Văn Phòng)

Email: hgtnxl@gmail.com

Phản Hồi

    Cuộc sống quanh ta có quá nhiều đau khổ và nước mắt. Hãy đem đến cho nhau nhiều nụ cười và nhiều niềm vui

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

    Trưởng Ban Huấn Giáo

    Đuốc Hồng