Lịch Báo Giảng 2018-119 – Khối Bao Đồng, Hồng Ân

1058

Lời Ngỏ: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/0-TRANG-ĐẦU-LICH-BÁO-GIÁNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Khối Bao Đồng:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/BAO-ĐỒNG-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Khối Hồng Ân:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/HỒNG-ÂN-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]