Hướng dẫn Vào sa mạc Horeb 11 và 12

2094

Ban điều hành Sa mạc Horeb 11 và 12 mến gửi đến các anh chị Sa mạc sinh danh sách đăng ký tham dự Sa mạc, đã chia đội và hướng dẫn tham dự sa mạc.

Các Sa mạc sinh vui lòng chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ và hành trang sa mạc.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/HUONG-DAN-VAO-SA-MAC-HOREB-11-12-REV.pdf” download=”all” viewer=”google”]

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ SA MẠC HOREB 11 Tại giáo xứ La Ngà, hạt Túc Trưng

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/Danh-sach-Dky-Horeb-11-La-Nga_20200613-Final.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/Danh-sach-dky-sa-mac-Horeb-12-Tan-Xuan-Final-20200613.pdf” download=”all” viewer=”google”]