Hướng dẫn tham dự Sa mạc Xuất hành 9

374

Ban điều hành sa mạc Xuất hành 9 mến gửi đến các Sa mạc sinh hướng dẫn tham dự sa mạc.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/07/Huong-dan-Xuat-hanh-9_20190712.pdf” download=”all” viewer=”google”]

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ SA MẠC (đang cập nhật….)