Đề Hậu sa mạc dành cho Sa mạc Horeb 13-14-15 và Golgotha 1 (đợt 2)

4421

Ban Điều hành các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 (Horeb 13 – 14 – 15) và Huynh trưởng cấp 3 (Golgotha 1 đợt 2) mến gửi đến các SMS đề bài Hậu sa mạc.

Quý SMS vui lòng tải file đề bài cũng là form mẫu để làm bài.

Thời gian công bố đề bài: 0h00 ngày 01/08/2020.
Thời gian kết thúc nhận bài ngày 31/08/2020

Tiêu đề email cũng như tên bài làm, vui lòng xem trang 5 sổ khóa Sa mạc.

Mến chúc quý SMS làm bài thật tốt.

Ban Điều hành từ chối giải thích về ngôn từ cũng như các thắc mắc về đề thi.

ĐỀ HẬU SA MẠC

Lưu ý chung cho bài làm HSM:

  1. Font chữ: Times New Roman, size: 13pt

  2. Tiêu đề email và tên file bài làm, vui lòng ghi đúng hướng dẫn, KHÔNG THÊM KHOẢNG TRẮNG hoặc các ký hiệu khác.

  3. Phần TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN, ghi liền, không dấu;
    ví dụ: HR13_XL2013xxx_NguyenThiA
              GT1_HSMD2_XL1601xxx_NguyenThiA

 

DANH SÁCH VÀ MÃ SA MẠC SINH

Vui lòng chờ trong giây lát để website hiển thị danh sách.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/07/Danhsach-SM-HOREB-13_20200731.pdf” download=”none”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/07/Danhsach-SM-HOREB-14_20200731.pdf” download=”none”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/07/Danhsach-SM-HOREB-15_20200731.pdf” download=”none”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/08/DANH-SACH-GOLGOTHA-1_2020.08.11.pdf” download=”all”]

Nếu có sai xót hoặc cần bổ sung thông tin, vui lòng liên hệ page https://www.facebook.com/tntt.gpxuanloc/ để được hỗ trợ.