Hạt Phước Lý: Gx Bắc Minh cung nghi Mẹ Fatima Thánh Du

270

11.07.2018 Những bước chân chậm rãi đưa cộng đoàn giáo xứ Bắc Minh đến bên Mẹ Fatima Thánh Du

Lúc 6 giờ chiều là thời gian luân chuyển Đức Mẹ từ Giáo xứ Nghĩa Yên về Giáo xứ Bắc Minh, nhưng từ sớm, cộng đoàn giáo xứ Bắc Minh đã tập trung thành hàng ngũ ngay ngắn tại khuôn viên giáo xứ Nghĩa Yên để đón rước Đức Mẹ Fatima Thánh Du.

Đoàn rước có sự hiện diện của Cha Chánh xứ Phanxico Bùi Quang Thụy và Cha Cố Gioan Kim Nguyễn Văn Hiểu.

Mẹ Fatima Thánh Du được đưa về với giáo xứ Bắc Minh trong niềm vui, cùng với bầu khí sôi nổi của các em thiếu nhi tung hoa chào mừng Mẹ trên chặng đường di chuyển. Tiếp đó là hồi chuông chào mừng khi Tượng Mẹ Fatima Thánh Du tiến vào tới cổng Thánh Đường giáo xứ Bắc Minh. Các em thiếu nhi đơn sơ thành kính dâng hoa lên Đức Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ Fatima là nguồn an ủi và niềm vui cho mọi người.

Thánh lễ tạ ơn được diễn ra tại nhà Thờ lúc 7 giờ tối cùng với quý cha đồng tế và cộng đoàn dân xứ Bắc Minh.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và lời cầu bầu của Mẹ vì đã ban cho dân xứ Bắc Minh có buổi chiều mát mẻ, con đường khô ráo để hành trình đón rước Mẹ về với giáo xứ diễn ra tốt đẹp.

Tin Ban Truyền Thông Hạt Phước Lý
Nguồn giaophanxuanloc