Hai Thánh tử đạo của Giáo phận Long Xuyên & Trung tâm hành hương Châu Đốc

179

Hai Thánh tử đạo của Giáo phận Long Xuyên & Trung tâm hành hương Châu Đốc