Đức Thánh Cha Phanxicô: Tính lưu động, nhanh chóng, những chìa khóa quyết định cho sự loan báo Tin Mừng

205

Đi theo Chúa có nghĩa là không ngoái lại nhìn đằng sau. Hôm Chúa Nhật 30/6/2019, trong buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng một môn đệ của Thầy Giê su phải có được sự sẵn sàng, nhanh chóng, quyết đoán và luôn luôn chuyển động.

Trong suy niệm vào buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra ba nhân vật mà Đức Kitô gặp ở trong Tin Mừng, trong đó, chỉ ra những đòi hỏi đối với những người khao khát đi theo Chúa Giêsu”.

Nhân vật thứ nhất gặp Chúa Giêsu có tính quảng đại, và hứa đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài đi. Chúa Giêsu trả lời rằng Con Người “ chẳng có nơi để tựa đầu”, nhưng là luôn luôn trên đường, di chuyển. Tương tự như thế, Giáo Hội được kêu gọi ở trong tư thế của sự chuyển động. Đức Thánh Cha nói rằng“ Sứ mạng của chúng ta không thể ở trong trạng thái tĩnh, nhưng là lưu động”. Ngài giải thích rằng, Giáo Hội được kêu mời để đi dọc theo các ngả đường của thế giới, để đi đến “những vùng ngoại biên của con người và của cuộc sống”.

Khi một người khác sẽ làm môn đệ xin phép về chôn cất cha của mình, Chúa Giêsu trả lời với những lời nói như có ý khiêu khích “ Hãy để kể chết chôn kẻ chết”. Với lời đáp trả này, Chúa Giêsu “có ý khẳng định tính ưu việt của việc đi theo “ Chúa, và “việc loan báo Tin Mừng”. Đức Thánh Cha nói rằng, điều này đòi hỏi một sự mau lẹ, và sẵn sàng.

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến câu trả lời của Chúa Giêsu với người thứ ba, người muốn nói lời tạm biệt với bà con họ hàng trước khi theo Chúa. Chúa Giêsu nói “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau…thì không xứng đáng với nước của Thiên Chúa.” Đức Thánh Cha nói rằng, với câu trả lời này, “Chúa Giêsu đã loại trừ thái độ hối tiếc và quay đầu nhìn lại, và đòi hỏi đức tính quyết đoán”.

Ba “điều kiện” này đối với người trong vai trò là môn đệ không có nghĩa là một loạt “các thứ không”. Nhưng thay vào đó, ba điều kiện này nhấn mạng đến “mục tiêu cơ bản: trở thành một môn đệ của Chúa Ki tô”. Đức Thánh Cha nói rằng, điều này là một “chọn lựa tự do và có chủ đích, được thực hiện từ tình yêu, để đáp lại ân sủng vô giá của Thiên Chúa, và nó không được tạo nên như là một cách thế để quảng bá, thăng tiến bản thân”. “Chúa Giêsu muốn chúng ta say mê chính Ngài, và say mê Tin Mừng” và niềm say mê trong một cách thế dẫn đến những hành động cụ thể của tình yêu, hướng đến những anh chị em nghèo khổ nhất của chúng ta.

Chuyển dịch : Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn : https://www.vaticannews.va