Đức Cha Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc gặp gỡ Các Cha Đặc Trách Huấn Giáo tại Giáo Hạt Gia Kiệm

620

– Hôm qua, ngày 18-02-2019, tại Giáo Xứ Ninh Phát – Gíao Hạt Gia Kiệm.

– Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã có buổi nói chuyện, chia sẻ về tình hình huấn giáo cũng như việc áp dụng Thiếu Nhi Thánh Thể trong công tác huấn giáo của Giáo Phận Xuân Lộc, đặc biệt tại Giáo Hạt Gia Kiệm.

– Thành phần tham dự gồm có:

  •  Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc.
  • Cha Phêrô Phạm Duy Liễm – Quản Hạt Gia Kiệm – Chánh Xứ Ninh Phát
  • Cha Giuse Đỗ Đức Trí – Trưởng Ban Huấn Giáo Giáo Phận Xuân Lộc – Chánh Xứ Thái Hoà.
  • Cha Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Huy – Phó Ban Huấn Giáo Giáo Phận Xuân Lộc, Đặc Trách Huấn Giáo Giáo Hạt Gia Kiệm – Chánh Xứ Phát Hải.
  • Cha Giuse Phạm Quốc Thuần – Phó Ban Huấn Giáo Giáo Phận Xuân Lộc – Phó Xứ Thái Hoà.
  • 22 Cha Chánh và Phó Xứ đặc trách Thiếu Nhi trong các Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt Gia Kiệm.
  • Ban Trị Sự giới Thiếu Nhi Giáo Phận Xuân Lộc.
  • Các anh chị Huynh Trưởng- Giáo Lý Viên trong Ban Trị Sự ( Ban Điều Hành) giới Thiếu Nhi tại các Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt Gia Kiệm.

– Đức Cha Phụ Tá chia sẽ những thao thức trong công cuộc Huấn Giáo tại Giáo Phận cũng như bày tỏ sự quan tâm và tình cảm yêu mến đối với các em Thiếu Nhi.

– Cha Trưởng Ban – Giuse Đỗ Đức Trí chia sẻ đề tài: Tổ Chức Thiếu Nhi và GLV theo nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể.

– Cha Phó Ban – Giuse Phạm Quốc Thuần tiếp theo với ” Việc áp dụng tổ chức TNTT vào các Giáo Xứ”

– Sau đó là thảo luận, trao đổi các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác Huấn Giáo tại các Giáo Xứ dưới sự chủ trì của Đức Cha Phụ Tá.

– Cuộc thảo luận diễn ra trong tâm tình đóng góp, chia sẻ những vấn đề khó khăn gặp phải trong công tác Huấn Giáo ngày nay, đặc biệt những khó khăn trong việc áp dụng Thiếu Nhi Thánh Thể trong công tác Huấn Giáo tại các Giáo Xứ, Giáo Hạt sao cho đồng bộ giữa các Giáo Xứ, Giáo Hạt trong toàn Giáo Phận theo nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phê chuẩn.

– Kết thúc buổi gặp gỡ là giờ viếng Thánh Thể, nguyện dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những buồn vui, khó khăn và thuận lợi trong công tác Huấn Giáo, đồng thời xin “Ngài” luôn trợ giúp, gìn giữ công tác Huấn Giáo của Giáo Phận Xuân Lộc được thực hiện theo đúng Thánh Ý của “Ngài”.