Đề Hậu Sa mạc dành cho Tabor 3 và Tabor 4 năm 2020

2367

Ban Điều Hành Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2, Tabor 3 và Tabor 4 thông báo đề bài Hậu Sa mạc dành cho các SMS đã tham dự 2 sa mạc trên.

Các SMS vui lòng tải đề bài và form bài làm đính kèm.

Quy cách nộp bài, xem trang 5 số khóa Sa mạc.

Hạn cuối nhận bài làm dành cho Tabor 3 là Thứ Năm, ngày 22/10/2020.

Hạn cuối nhận bài làm dành cho Tabor 4 là Thứ Bảy, ngày 24/10/2020.

ĐỀ BÀI

DANH SÁCH TABOR 3

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/10/Danh-Sach-Tabor-3.pdf” download=”all”]

DANH SÁCH TABOR 4

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/10/Danh-sách-SMS-TABOR-4.pdf” download=”all”]