Đề Hậu sa mạc dành cho Sa mạc HLHT cấp 1 – Horeb 11 và 12

2472

Ban Huấn giáo – Thiếu nhi thông báo đề bài Hậu sa mạc dành cho các Sa mạc sinh đã tham dự:

– Sa mạc Horeb 11, diễn ra tại Giáo xứ La Ngà (hạt Túc Trưng), ngày 20-21/06/2020.
– Sa mạc Horeb 12, diễn ra tại Giáo xứ Tân Xuân (hạt Xuân Lộc), ngày 20-21/06/2020.

Cách thức:

 • Gửi file bài làm, định dạng Word qua Email: [email protected]

  • Tiêu đề mail:      HR11_MÃSMS_tenthanh_hovaten

  • Tên file bài làm: HR11_MÃSMS_tenthanh_hovaten

   (HR11_XL2011xxx_Maria_NguyenThiA)

 • Trong file bài làm, vui lòng có các thông tin cá nhân.

 • Hạn chót nộp bài là ngày 15 tháng 07 năm 2020

 • Bài làm tối thiểu 2 trang, tối đa trong 4 trang giấy A4, khổ chữ Times New Roman, size 13.

Khi gửi bài qua mail, nếu thấy thư báo tự động nghĩa là đã gửi bài thành công, và ngược lại.

DANH SÁCH HOREB 11 VÀ HOREB 12

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/HOREB-11-DANH-SACH-SMS.pdf” download=”none” viewer=”google” cache=”off”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/HOREB-12-DANH-SACH-SMS.pdf” download=”none” viewer=”google” cache=”off”]

ĐỀ BÀI VÀ FORM BÀI HẬU SA MẠC

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/HR11_MASMS_tenthanh_hovaten-1.docx” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/06/HR12_MASMS_tenthanh_hovaten.docx” download=”all” viewer=”google” cache=”off”]