Danh sách đăng ký Sa mạc Tabor 4 (đợt 1) và hướng dẫn tham dự .

2950

Mến chào Quý Trưởng.
Để chuẩn bị cho việc vào sa mạc được thuận tiện và nhanh chóng, tiểu Ban Hành Chánh thông báo danh sách quý trưởng đã đăng ký tham dự thành công.

Quý Trưởng vui lòng xem danh sách đính kèm, cũng như các lưu ý cuối bài viết.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/09/Danh-sach-Chia-doi-Tabor-4.pdf” download=”all”]

LƯU Ý

  1. Quý Trưởng vui lòng tham khảo lại phần hướng dẫn tham dự sa mạc tại bài viết http://hgtnxl.org/thu-bao-sa-mac-huan-luyen-huynh-truong-cuoi-nam-2020/

  2. Ban Huấn luyện từ chối nhập sa mạc với các trường hợp không có tên ở danh sách trên hoặc SMS không có đơn tham dự Sa mạc (bắt buộc có phần xác nhận của Cha Xứ).

  3. Quý Trưởng vui lòng đến đúng giờ để thực hiện bài kiểm tra nhập khóa, hình thức kiểm tra: Hỏi – Đáp (mang theo Sổ tay HLHtr cấp 1).

CẨM NANG SA MẠC

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/09/CAM-NANG-SA-MAC-20200918-Small-F.pdf” download=”all” cache=”off”]