Đại Lễ Chân Phước Anrê Phú Yên Bổn Mạng Giáo Lý Viên Giáo Phận

641

Chúa Nhật 29/07/2018 ngày lễ Thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo Lý Viên toàn giáo phận. Đây cũng là dịp Đại Hội hằng năm của tất cả anh chị em Giáo Lý Viên. Trong dịp này Đức Giám Mục Giáo Phận mong muốn được gặp gỡ và chia sẻ với tất cả anh chị em Giáo Lý Viên và Ngài cũng sẽ cấp Bằng Đuốc Hồng cho các học viên đã hoàn tất chương trình huấn luyện.

+ 07h00 : Đón tiếp tại Giáo xứ Thái Hòa

+ 08h00 : Khai Mạc

+ 10h00 : Thánh Lễ

+ 12h00 : Cơn Trưa

+ 14h00 : Chuyên Đề

+ 16h00 : Nghi Thức Lên Đường – Bế Mạc