2 Tháng Mười Hai, 2022

Thiếu Nhi Thánh Thể

Thông báo Sinh hoạt dự kiến của Ban Huấn giáo – Thiếu nhi Gp.Xuân...

Kính trình:Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo phận Xuân LộcĐức Cha Gioan Giám Mục Phụ TáQuý Cha Quản hạt - Quý cha...

GLV-Huynh trưởng Gp.Xuân Lộc tĩnh huấn mùa Vọng và tuyên hứa Huynh trưởng các...

“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội....”. Cơn mưa nhè nhẹ của sáng sớm ngày Chúa...

Thư báo Tĩnh huấn Mùa Vọng và Tuyên hứa Huynh trưởng các cấp năm...

Nội dung bài viết: Thư báo về ngày Tĩnh huấn Mùa Vọng và Tuyên hứa Huynh trưởng các...

Thư báo Sa mạc Golgotha 1 đợt 3/2020

Ban điều hành Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 3, Golgotha 1 đợt 3 thông báo chương trình sa mạc như...

Đề Hậu Sa mạc dành cho Tabor 3 và Tabor 4 năm 2020

Ban Điều Hành Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2, Tabor 3 và Tabor 4 thông báo đề bài Hậu Sa...

Thư mời dự lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Bổn mạng Liên...

SỐ LƯỢNG THAM DỰ VIÊN DỰ KIẾN BẢNG TÊN XE CHUNG VÀ...

Danh sách đăng ký tham dự Sa mạc Tabor 3 (đợt 2)

Ban điều hành Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 3 (đợt 2 năm 2020) thông báo danh sách...

Danh sách đăng ký Sa mạc Tabor 4 (đợt 1) và hướng dẫn tham...

Mến chào Quý Trưởng.Để chuẩn bị cho việc vào sa mạc được thuận tiện và nhanh chóng, tiểu Ban Hành Chánh thông...

Thư báo Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cuối năm 2020

Kính thưa:     Quý Cha Quản hạt                        Quý Cha Đặc trách   ...