15 Tháng Tám, 2022

Cuộc thi hát Thánh Ca Laudamus Dominum