23 Tháng Chín, 2021

Cuộc thi hát Thánh Ca Laudamus Dominum