29 Tháng Mười Một, 2022

Cầu Nguyện

Nhật ký Tĩnh Huấn Phút Hồi Tâm – GLV Huynh Trưởng

Với thao thức giúp các Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng có những trải nghiệm thiêng liêng đụng chạm với Lời Chúa. Vì thế,...

Thư mời Khóa Tĩnh huấn Phút hồi tâm – Mùa Chay 2019

Khi đăng ký, xin để tiêu đề mail là "ĐĂNG KÝ KHÓA PHÚT HỒI TÂM 2019"

Ý cầu nguyện Tháng 10 – Cầu Nguyện Cho Giáo Hội

CHIẾN DỊCH CỔ ĐỘNG VIỆC CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO GIÁO HỘI TRONG THÁNG MƯỜI. SPECIAL PRAYER CAMPAIGN FOR THE CHURCH – OCTOBER Mạng Lưới Cầu...

Chương trình “Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho sự...

Các bạn thân mến!      Tất cả chúng ta đều trải qua tình hình chính trị thật đáng lo ngại trên thế giới. Đã...

Cách Cầu nguyện bằng Lời Chúa – Lectio Divina

1. MỤC ĐÍCH Giúp anh chị em giáo dân biết cách thực hành – hoặc một mình, hoặc với một nhóm bạn bè – một...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên B – Của Ăn Đường

Của ăn đường Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái Chúa Nhật 19 Thường Niên B Lời Chúa: 1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga...