Site icon Ban Huấn Giáo Thiếu Nhi Xuân Lộc

Chương trình chiến dịch: 21 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Thưa quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi rất thân mến,

Xin quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và các anh chị em Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng sớm triển khai chương trình Chiến dịch này đến với các em thiếu nhi trong giáo xứ qua các kênh thông tin nội bộ, đồng thời nhắc nhở, khích lệ các em cùng thực hiện nhằm mang lại nhiều ơn ích cho mỗi người chúng ta và cho quê hương đất nước.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2021/07/Chuong-trinh-CHIEN-DICH-CAU-NGUYEN-CHO-DAT-NUOC-TRONG-DAI-DICH-COVID-19-2.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Exit mobile version