Lần đầu tiên, một chiến dịch Mùa Chay có ”quy mô” được phát động, với sự tham gia của các em thiếu nhi và GLV-HT trên toàn Giáo Phận, hiệp thông trong lời cầu nguyện và hiệp nhất trong từng hành động, với Chủ đề: “Tình yêu, Hy sinh và Sự biến đổi”.

Chiến dịch mùa Chay được thực hiện từ Chúa Nhật II Mùa Chay (08/03/2020) đến Thứ 6 Tuần Thánh (10/04/2020).

Mong muốn tất cả thiếu nhi và GLV-HT có những trải nghiệm tuyệt vời trong lòng thương xót của Thiên Chúa; rèn luyện bản thân bằng việc những việc hy sinh, bác ái.

Hy vọng với Chiến Dịch này, từng em thiếu nhi và GLV-HT sẽ được biến đổi để trở nên sứ giả của Tin Mừng, và của Lòng Thương Xót.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2020/03/CHƯƠNG-TRÌNH-CHIẾN-DỊCH-MÙA-CHAY-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]