Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và chuẩn bị mừng lễ bổn mạng Thiếu nhi Giáo phận 2019

864

Kính thưa:  Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Đặc trách huấn giáo thiếu nhi   
                    Quý Cha xứ và Cha phó
                    Các trợ úy và anh chị Giáo lý viên – Huynh Trưởng

Chúng con đã nhận được thư của Đức Cha đặc trách Ủy Ban Giới trẻ và Thiếu Nhi kêu gọi tất cả các anh chị giáo lý viên huynh trưởng và thiếu nhi cùng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha gửi đến cho Mạng Lưới Cầu Nguyện và Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Cầu. Đức Thánh Cha Phanxico đã chọn tháng 10/2019 là tháng truyền giáo ngoại thường. Ngài muốn các GLV-HT và Thiếu nhi tham dự tích cực chương trình này bằng việc đọc kinh Mân côi, đọc Lời Chúa, dâng lễ, rước lễ và viếng Thánh Thể.

Đối với Thiếu nhi giáo phận Xuân Lộc, đây cũng là dịp các em chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Xuân Lộc vào ngày 10 – 11 – 2019.

Để đáp lại lời mời gọi của vị cha chung và chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, chúng con xin quý cha, quý trợ uý giúp các anh chị giáo lý viên huynh trưởng và các em làm HOA THIÊNG trong tháng 10 này với những ý cầu nguyện nêu trên.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/09/KÊU-GỌI-CN-VÀ-CHUẨN-BỊ-LỄ-BỔN-MẠNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]