Site icon Ban Huấn Giáo Thiếu Nhi Xuân Lộc

Thông báo: Đăng ký khóa Huấn Luyện Viên Mô-sê I – Năm 2022

Đường link đăng ký online : https://bit.ly/HLVMS1XL.

Mẫu đơn tham dự khóa Huấn Luyện Viên Mô-Sê 1: https://bit.ly/maudonHLVMSXL

Lưu ý:

  1. Hồ sơ, chứng chỉ và hình sẽ nộp bổ sung trực tiếp vào ngày khai mạc khóa.
  2. Quý trưởng thuộc khóa Golgotha 1 chưa tuyên hứa và chưa có chứng chỉ sẽ bổ sung sau.

Exit mobile version