THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MÙA HÈ ONLINE 2021

0
812
2021-06-16

Kính trình:
Cha Tổng Đại diện
Quý Cha Quản hạt – Quý Cha Đặc trách
Quý Cha xứ và quý Cha phó

Kính thưa Cha Tổng và quý Cha,

Tình hình dịch Covid còn đang hết sức nghiêm trọng, các nơi vẫn còn phải giãn cách để đề phòng lây lan. Vì thế, chúng con xin thay đổi các sinh hoạt hè năm 2021 cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Được sự hướng dẫn của Đức Cha, chúng con sẽ tổ chức chương trình MÙA HÈ ONLINE cho tất cả các anh chị em giáo lý viên huynh trưởng và thiếu nhi.

[doc id=3494]