Site icon Ban Huấn Giáo Thiếu Nhi Xuân Lộc

Thông báo: Hướng dẫn Sa mạc huấn luyện 2021

Ban Điều hành các Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng năm 2021, mến gửi đến quý Trưởng hướng dẫn tham dự Sa mạc và thông tin các Sa mạc trong năm 2021.

Quý Trưởng vui lòng tham khảo ở văn bản đính kèm.

Mọi thắc mắc, vui lòng gửi email về: hgtn.xuanloc@gmail.com

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp 1 – Horeb 16 và Horeb 17.

HƯỚNG DẪN THAM DỰ

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2021/03/HUONG-DAN-VAO-SA-MAC-2021.pdf” download=”all”]

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Hạn chót đăng ký tham dự sa mạc: Thứ Tư, ngày 07/04/2021.

Mọi thắc mắc, vui lòng gửi về email: hgtn.xuanloc@gmail.com

Exit mobile version