CÁC CLIP TỔNG QUAN ĐẠI LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 2019

0
437

TỔNG QUAN ĐẠI LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 2019

Một cái nhìn tổng quát về ngày Đại lễ Anrê Phú Yên 2019, bổn mạng Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng giáo phận Xuân Lộc.

 

Phần I: Video chính ngày

Phần II: Phần Văn Hiệp Thông – Trưa

Phần III: Phần Hội Thảo

Phần IV: Nghi Thức Lên Đường

1. Cử điệu – Anrê Phú Yên

2. Múa khai mạc Đại lễ Anrê Phú Yên 2019- Thiếu nhi Gx. Thái Hòa

3. Kịch Anrê Phú Yên

4. Mashup Có Chúa Song Hành – Thiếu Nhi Thái Hòa

5. Go with Jesus – Giáo Xứ Lộ Đức

6. Alelluia – Hát Lên Người Ơi -Giáo Xứ Dốc Mơ

7. Có Chúa Song Hành – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

8. Mashup Tiến Bước – Giáo xứ Lộc Lâm

 

Hẹn gặp lại các bạn vào mùa hè năm sau: Đuốc Hồng 2020, Đại lễ Anrê Phú Yên 2020, kỷ niệm 30 năm Hồng Ân và 25 năm Đuốc Hồng.

Ban Truyền Thông Đuốc Hồng 2019