Site icon Ban Huấn Giáo Thiếu Nhi Xuân Lộc

CÁC CLIP TỔNG QUAN ĐẠI LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 2019

TỔNG QUAN ĐẠI LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 2019

Một cái nhìn tổng quát về ngày Đại lễ Anrê Phú Yên 2019, bổn mạng Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng giáo phận Xuân Lộc.

 

Phần I: Video chính ngày

Phần II: Phần Văn Hiệp Thông – Trưa

Phần III: Phần Hội Thảo

Phần IV: Nghi Thức Lên Đường

1. Cử điệu – Anrê Phú Yên

2. Múa khai mạc Đại lễ Anrê Phú Yên 2019- Thiếu nhi Gx. Thái Hòa

3. Kịch Anrê Phú Yên

4. Mashup Có Chúa Song Hành – Thiếu Nhi Thái Hòa

5. Go with Jesus – Giáo Xứ Lộ Đức

6. Alelluia – Hát Lên Người Ơi -Giáo Xứ Dốc Mơ

7. Có Chúa Song Hành – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

8. Mashup Tiến Bước – Giáo xứ Lộc Lâm

 

Hẹn gặp lại các bạn vào mùa hè năm sau: Đuốc Hồng 2020, Đại lễ Anrê Phú Yên 2020, kỷ niệm 30 năm Hồng Ân và 25 năm Đuốc Hồng.

Ban Truyền Thông Đuốc Hồng 2019

Exit mobile version