Kính thưa: Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Xứ, Cha Phó.
                  Quý Cha Đặc trách Huấn giáo, Quý Tu sĩ
                  Các anh chị Giáo lý viên – Huynh Trưởng

     Quý Đức Cha rất quan tâm và mong muốn các giáo xứ trong giáo phận đi đến sự đồng nhất trong việc tổ chức và huấn luyện các anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng và thiếu nhi theo Nội Quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
     Quý Đức Cha cũng mong muốn quý Cha, quý Sơ của các Dòng tu làm mục vụ trong giáo phận cùng nắm bắt được mục đích, phương pháp và những giá trị đặc trưng của Thiếu Nhi Thánh Thể để có thể giúp các Giáo lý viên – Huynh trưởng và Thiếu nhi cách hiệu quả và tốt đẹp hơn.
     Để đáp ứng cho các giáo xứ có thêm các anh chị GLV – Huynh Trưởng có đủ khả năng phục vụ tại các giáo xứ, chúng con xin kính báo đến quý cha, quý Tu sĩ và các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng về các khoá huấn luyện sa mạc như sau:

 

SA MẠC DÀNH CHO TUYÊN ÚY VÀ TRỢ ÚY

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/08/THƯ-MỜI-TRỢ-UÝ-TUYÊN-UÝ-2019.pdf” download=”all” viewer=”google”]

SA MẠC DÀNH CHO HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 VÀ CẤP 3

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/08/THƯ-MỜI-XUẤT-HÀNH-GOLGOTHA_Phung-edit.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ và các anh chị GLV-HT đăng ký tham dự theo hướng dẫn chung.

  • Quý Cha đăng ký tại form: https://forms.gle/s4YdcftyTa66hA7A6
  • Huynh trưởng cấp 1, Xuất Hành 10, đăng ký tại form: https://forms.gle/F4ZLG4CLuZpaciHYA.
  • Huynh trưởng cấp 3, Golgotha 1, đăng ký tại form: đang cập nhật.
  • Quý Nữ tu đăng ký theo form và gửi về email Ban Huấn Giáo: hgtn.xuanloc@gmail.com

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/08/MẪU-ĐĂNG-KÝ.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]