Hãy xin ơn bảo vệ, chở che gia đình bạn trong khi đi đường bằng lời cầu nguyện này với thánh Christopher

0
1420

Xin ơn bảo vệ, chở che Gia đình bạn trong khi đi đường bằng lời cầu nguyện này với Thánh Christopher.

Thánh Christopher được biết đến như là vị thánh bảo trợ những người đi đường. Điều này phần lớn nhờ vào truyền thuyết từ thời Trung Cổ khi mà Thánh nhân mang Trẻ Giêsu đi qua một dòng sông. Nếu Thánh nhân đã được giao cho sứ mạng là người chăm sóc Hài Nhi Giêsu trong hành trình của ngài, thế thì tại sao thánh nhân lại không thể là một vị bảo trợ tốt cho hành trình đi đường của chúng ta?

Sau đây là một lời nguyện phổ biến cầu xin Thánh Christopher, khẩn nài thánh nhân cầu bầu cùng Chúa ban ơn trong hành trình đi đường của chúng ta. Dù là bạn đi một mình hay đi cùng với gia đình, hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Christopher. Nhiều người đã đặt sự bình an của chuyến đi cho vị thánh hấp dẫn này và họ cảm thấy được bình an khi biết thánh nhân ở với họ.

Lạy Thánh Christopher,

ngày hôm nay, xin Ngài hãy bảo vệ con

trên mọi nẻo hành trình,

dọc theo các quãng đường con đi.

Xin Ngài hãy cho con

 những dấu hiệu cảnh báo,

nếu nguy hiểm đang cận kề con,

để con có thể dừng lại

chờ đến khi con đường hết trở ngại, hiểm nguy.

Xin Ngài hãy ở nơi tấm kính của con

và hướng dẫn con đi qua,

nếu bất ngờ tầm nhìn phía trước bị mờ đi.

Xin hãy đưa con đi bình an

 đến nơi con dự định đến,

như ngài đã mang lấy Chúa Kitô

trong vòng tay gần gũi của Ngài. Amen.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://aleteia.org